Gå med i kampanjen

Tack för ditt intresse att engagera dig i den europeiska kampanjen Right to Repair!

Medlemskap är öppet för grupper och organisationer från hela Europa, stödjande och engagerade i rättigheten till reparation. Dessa inkluderar bland annat: ideella organisationer, nätverk av lokala reparationsinitiativ eller professionella reparatörer, individuella reparationsinitiativ och reparationscaféer, akademiska institutioner, reparationsföretag och andra företag, konsultföretag. Klicka nedan för att ansöka.