Vilka vi är

Vi är människor, vi är reparatörer, vi är hållbarhetsaktivister, vi är en gemenskap.

Koalitionen Right to Repair Europe representerar över 100 organisationer från 21 europeiska länder. Den representerar icke-statliga miljöorganisationer och reparationsaktörer såsom lokala reparationsgrupper, aktörer inom den sociala ekonomin, reservdelsdistributörer, självreparatörer, reparations- och renoveringsföretag samt alla medborgare som vill förespråka sin rätt till reparation. Detta är en snabbt växande rörelse, och dess mål att göra reparationer överkomliga, tillgängliga och vanliga ligger i linje med målen för den europeiska gröna given och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin. Bläddra bland alla våra medlemsorganisationer efter land här.

Vi kämpar för att ta bort barriärerna för att reparera våra produkter, så att de kan hålla längre. Varför?

Problemet är enkelt. Produkterna vi använder varje dag blir svårare och svårare att reparera. E-avfall är en av de snabbast växande avfallsströmmarna i världen, där tillverkare av telefoner och bärbara datorer gör sina produkter svårare att fixa. Och det är inte bara digitala enheter – mängden hushållsapparater som går sönder inom 5 år efter köpet har också skjutit i höjden.

Vi har fått nog. På varje mätvärde – utsläpp, social påverkan, avfall – kan detta inte fortsätta. Så vi förbinder oss att göra något åt ​​det. Vi vill ha rätten att reparera.

Styrgruppsmedlemmar